Количката е празна

Общи условия

 

За ползване на електронен магазин www.valerii.com

 

 


 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!

 

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между Валерий СиМ Груп АД, наричан по-долу “ТЪРГОВЕЦ” от една страна и посетителите на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес www.valerii.com наричан за краткост сайт.

Тези условия обвързват всички посетители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.valerii.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Получателят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

 

Валерий СиМ Груп АД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175074414, със седалище гр. София 1517, бул. Ботевградско шосе 44, ДДСИН BG175074414, телефон за контакт: 02/ 9423400, имейл online@valerii.com

„ВАЛЕРИЙ СиМ ГРУП”АД е фирма надлежно регистрирана, като администратор на лични даннни съгласно Закона за защита на личните данни. 

 

Получатели по смисъла на настоящите общи условия могат да бъдат физически или юридически лица.

 

1. Регистрация

 

Електронният магазин на Валерий СиМ Груп АД  дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията не е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от получателите свободно без да е необходима регистрация. Всеки получател, желаещ да направи покупка е длъжен да попълни информационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. 

 

 

2. Съгласие

 

  1. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Получателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

3. Поверителност на личните данни

 

Личните данни, получени от ТЪРГОВЕЦА при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Получателите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Получателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения.

 

ТЪРГОВЕЦА може без съгласието на Получателите да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата.

Тези данни могат да бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА за подобряване на Услугите, предоставяни на Получателите или със статистически цели. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.

 

Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Получателя.

Получателят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към Търговеца.

 

Лична информация за физическо лице:

 

•          Име, Фамилия

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес 

 

Информация за юридическо лице:

 

•          Наименование на юридическото лице

•          Данни за юридическото лице – седалище, ДДСИН

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес

 

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Получатели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на получателя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че получателят е предоставил неверни данни.

 

Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на Райфайзен банк и ТЪРГОВЕЦЪТ няма достъп до тях.

 

При отказ от Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.

 

 4. Сигурност на личните данни

 

Получателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действията на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Получателят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Получателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Получателя. 

 

5. Поръчки 

 

Електронният магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ приема поръчки 24 часа.

Поръчките се обработват всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00ч. 

Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия работен ден.

Всеки избран продукт се слага в кошницата.

 

Преди да потвърди поръчката си Получателят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да пристъпи към избор на метод за плащане. След като получателят избере метод на плащане, може да финализира поръчката.

 

В зависимост от метода на плащане, получателят ще получи  имейл, потвърждаващ направената поръчка, съдържащ следната информация:

 

1. При плащане с карта: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Платена 

2. При плащане с банков превод: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква паричен превод

 

Разплащателна сметка:

 

Име на банка: Райфайзенбанк

Име на бенефициент: Валерий СиМ Груп АД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG32 RZBB 9155 1060 5418 18

Основание за плащане: Номер на поръчка

 

3. При наложен платеж: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква плащане при доставка

 

Случаи, при които поръчката не се приема за обработка:

 

-      В случай, че получателят избере начин на плащане - банков превод, но не преведе дължимата сума в срок до 24 часа, поръчката се анулира.

-      В случай, че получателят избере начин на плащане - с карта, но не се осъществи успешна транзакция, поръчката се анулира.

 

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

- Липса на наличност на поръчаната стока;

- Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Получателя. 

 

При възникване на проблеми с доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ ще се свърже с Получателя чрез имейл или по телефон, за да разрешат проблемите.

 

След като успешно приетата поръчка бъде предадена на куриер за доставка, получателят ще бъде уведомен за това, като ще получи и номерът на товарителницата, за да може да я проследи. Успешно приключена поръчка е всяка поръчка, успешно приета и платена от получателя.

 

6. Цени и начин на плащане 

 

Настоящите условия важат за поръчки, направени от и за доставка на територията на Р. България.

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, БЕЗ включена цена на доставка.

Поръчки на стойност над 50.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

Поръчки на стойност под 50.00 лв. се доставят с куриер, като цената за доставка се заплаща на куриера при получаване на пратката.

 

ВАЖНО: Цената за доставка се заплаща допълнително, при получаване на пратката, директно на куриера.

 

В случаите на плащане, чрез наложен платеж, комисионната върху стойността на наложения платеж се заплаща от получателя при доставка на пратката.

 

Всички цени на продуктите са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 

Начините на плащане, които се приемат са следните:

 

1. Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Получателя се създава поръчка с номер и крайна цена.

Заплащането на поръчката и цената за доставка се извършва на куриера при доставка.

 

2.  По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Получателя се създава поръчка с номер. Получателят извършва банков превод по сметка на Валерий СиМ Груп АД, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 24 часа. Цената за доставка се заплаща допълнително на куриера при предаване на стоката.

 

Име на банка: Райфайзенбанк

Име на бенефициент: Валерий СиМ Груп АД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG32 RZBB 9155 1060 5418 18

Основание за плащане: Номер на поръчка

 

3. С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Получателят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Райфаизенбанк, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

 

Валерий СиМ Груп АД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Валерий СиМ Груп АД стойност на поръчката са обект на договорни отношения между Получателя и обслужващата го банка.

 

Валерий СиМ Груп АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на Райфайзенбанк.

 

Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са с брандове БОРИКА, VISA и MASTERCARD.


Моля проверете, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет.

 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 

-           Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

-           Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)


Данните, които получателят трябва да попълни за плащане с карта са:


-Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.
 

7. Начин, срок и цена на доставка

 

Търговецът извършва доставка на стоки, поръчани през електронния магазин www.valerii.com с куриерска фирма Рапидо. 

Срокът на доставка до избраната от Получателя крайна дестинация е от 1 до 5  работни дни. ( ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ) 

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, съгласно стандартната тарифа на куриерска фирма Рапидо.  

Очакваната цена за доставка е приблизителна и се изчислява, след като получателят постави продукти в кошницата си. 

Цената за доставка се определя на база общото тегло на направената поръчка. 

Получателите ползват преференциални цени за доставка, които Рапидо предоставя на Валерий СиМ Груп АД.

 

8. Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки 

 

Потребител съгласно настоящата разпоредба е потребител по смисъла на ЗЗП.

 

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез заявен от нас куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя, при следното условие:

 

- Потребителя потвърди отказа си по имейл или телефон, не по-късно от 16,00ч. в деня на пускане на поръчката. Ако до този час, поръчката не бъде отказана, тя ще бъде предадена на куриер за доставка.

- Потребителят има право да провери поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма, ако заяви това предварително, но след като заплати наложен платеж, ако има такъв.

 

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. За да упражни правото си на отказ, Потребителят е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за решението си, като следва да използва стандартния формуляр за отказ, който е приложен към документите, придружаващи стоката или свали от тук, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато ТЪРГОВЕЦЪТ не предложи да прибере стоките сам, Потребителят е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. При неизпълнение на това задължение, ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение за възстановяване на платени от Потребителя суми. Разходите по връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

При неизпълнение на тези условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

 

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, Валерий СиМ Груп АД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 14-дневния законоустановен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни.

Когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Задължително е предоставянето на официален данъчен документ за покупка - касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура.

 

Формуляр за връщане може да изтеглите от тук

 

9. Интелектуална собственост

 

Цялото съдържание на сайта, включващо снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на Валерий СиМ Груп АД. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция или сравнение без писменото разрешение на Валерий СиМ Груп АД се наказва по предвидени от закона начини.

 

10. Изменения

 

Търговеца си запазва правото да променя цените.

В случай на поръчка на стока, чиято цена е била междувременно променена, получателят ще заплати цената на стоката, която е била в момента на поръчката.

 

Продуктовите снимки в сайта са илюстративни. Възможни са разлики във визиите на продуктите.

 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и на основание промени в законодателството.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство. 

 

Общи условия за продажба и доставка

 

Общите условия важат за всички продажби и доставки, извършвани от “Валерий С&М Груп”АД, освен в случаите, в които между страните има подписан договор, в който страните са уредили своите права и задължения, както при противоречие се прилагат разпоредбите на подписания между страните договор.


I. ПОРЪЧКИ


1.Поръчка, направена към “Валерий С&М Груп”АД означава приемане на настоящите Общи условия.
2.Поръчките се приемат в Централния офис на “Валерий С&М Груп”АД в гр. София, във всички други обекти на „Валерий С&М Груп”АД или в клоновете му, разположени на територията на Република България.
3.Поръчките се изготвят в писмена форма по образец на “Валерий С&М Груп”АД, освен ако между търговците не е уговорена изрично друга форма на поръчката и се разглеждат след подписването им лично от купувача, законния му представител, негов служител или трето упълномощено лице. Поръчката може да бъде отправена и чрез факс, телеграма, по електронен път или заявена лично в обектите на Продавача или по телефона.
4.Поръчката се счита за приета, ако до 48 часа от получаването й изпълнението на същата не бъде изрично отказано от „Валерий С&М Груп”АД, освен в случаите по т.5 .
5.Поръчка не се приема или изпълнява на купувачи, за които е констатирана забава за плащане или пълно неплащане на изпълнените им от “Валерий С&М Груп”АД предишни доставки. „Валерий С&М Груп”АД може да упражнява правата си по предходното изречение, чрез фактическото неизпълнение на поръчката, без да е необходимо извършването на каквито и да било нарочни правни действия, уведомяващи Купувача за упражняването на тези права.
Ограничителни условия:
6.За cтоки по специална поръчка или такива, маркирани специално за клиент (чрез факс, интернет) “Валерий С&М Груп”АД си запазва правото да достави и продаде до 10% (десет процента) - плюс/минус от поръчаното количество за допълване до доставна единица (кашон, кутия, пакет и т.н.).
7.Специалните поръчки или такива, маркирани специално, които следва да отговарят на определена мостра или документ се приемат от “Валерий С&М Груп”АД, ако Купувачът приложи мостра или документ към поръчката.


II. ПРОДАЖБИ


8.Договорът за продажба се счита за сключен от момента, в който поръчката на Купувача е приета.
Действителна е всяка продажба и доставка, при които липсват съставени документи, или съставените документи не са подписани, но Купувачът не се е противопоставил на продажбата или доставката веднага след узнаването им, или издадените документи са осчетоводени от Купувача, или са подписани от лице, което е работник/служител на Купувача, независимо дали това лице е в трудовоправни или други граждански отношения с Купувача, както и за лице, за което се знае, че е представител на Купувача, но което няма изрично писмено пълномощно.


III. ДОСТАВКИ


10.Доставките се извършват по искане на Купувача, заявено в отправената до “Валерий С&М Груп”АД поръчка на посоченият в същото искане адрес.
11.Транспортните разходи по Доставката са за сметка на “Валерий С&М Груп”АД, ако същите не надвишават 1% (един процент) от стойността на закупените стоки.

12.Доставките до адрес на разстояние до 20 км. от складовете на “Валерий С&М Груп”АД се извършват в срок от 24 до 48 часа от датата на приемането им,
освен ако не е уговорен друг срок.
13.Доставките до адрес на разстояние над 20 км. от складовете на “Валерий С&М Груп”АД се извършват в срок до 7 (седем) дни от датата на приемането им, освен ако не е уговорен друг срок.


IV. ПЛАЩАНЕ. СРОКОВЕ


14.Закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки се заплащат едновременно с получаването им от Купувача.
15.Цената на закупените стоки се определя по ценова листа на “Валерий С&М Груп”АД в сила към датата на поръчката. Плащането се извършва в брой или по банков път на посочените във фактурата банкови сметки в полза на “Валерий С&М Груп”АД. Когато определената дата за плащане е неработен ден, плащането се извършва в първия работен ден след падежа на задължението. Цената на стоките се заплаща в лева или в евро, съгласно по-високият курс на БНБ измежду курса към момента на получаване на поръчката, получаване на стоката, падежа за плащането на цената й или курса на посочена от „Валерий С&М ГРУП”АД банка към момента на плащане.
16.Закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки могат да бъдат заплатени на части или с отложено плащане със срокове, конкретизирани в самостоятелен договор.
17. За особени случаи на продажба и доставка, при които е наложително Купувачът да извърши авансово плащане, отношенията между страните се уреждат съгласно отделен договор.


V. ГАРАНЦИИ


18.“Валерий С&М Груп”АД носи отговорност от момента на предаване на стоката на Купувача, валидна в рамките на указаните гаранционни условия, предоставени от производителя, но не повече от законоустановения срок, според Българското законодателство! При експлоатация на стоката не по предназначение, гаранцията автоматично отпада.


VI. РЕКЛАМАЦИИ


19.Рекламации относно количества се приемат единствено в момента на предаване на поръчката:
/1/.Уведомления от Купувачите до “Валерий С&М Груп”АД за дефекти на закупени от складовете му стоки, се отправят писмено в тридневен срок от датата на получаването им с приложени към тях документи за закупуване с доказване на вредата или недостатъци.
/2/.Уведомления за скрити недостатъци на закупените стоки се предявяват при откриването им, но не по-късно от датата на изтичане на законовата им гаранция , ако такава е поета от “Валерий С&М Груп”АД.
/3/.Рекламации за закупените стоки не се уважават при липса на документ, удостоверяващ извършената продажба, както и в следните случаи: неправилна експлоатация, експлоатация не по предназначение, неполагане на елементарни грижи за съхранение или транспортиране, установи, че е правен опит от купувача за отстраняване на недостатъка.
/4/. За рекламации, претенции, сигнали може да подадете на следния електронен адрес:
service@valerii.com


VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


20.При сключване на Договор за продажба с отложено плащане и при преценка за това от страна на „Валерий С&М Груп”АД, Купувачите обезпечават вземането на “Валерий С&М Груп”АД до размера на цената на продаваните им стоки със Запис на Заповед.


VIII. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА


21.Рискът преминава върху Купувача щом “Валерий С&М Груп”АД изпълни задължението си да предаде поръчаната стока.

 

IX. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТЕВНОСТТА


22.Собствеността върху продадените и доставени стоки преминава върху Купувача от момента на заплащане на цената им.


X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


23.Всички патенти, търговските марки, авторски права, права на промишлен образец, лицензи, сертификати, свой отличителен знак, собственост на “Валерий С&М Груп” АД, предоставени на Купувачите по повод сключените договори за продажба и доставка не могат да се предоставят на трети лица без изрично писмено съгласие на собственика им.
24.Купувачът е длъжен да полага грижата на добър търговец по отношение на предоставените му рекламни материали и съоръжения, като при повреждането или унищожаването им е длъжен да заплати на “Валерий С&М Груп”АД тяхната стойност.


XI. ЛИХВИ


25.При забава на плащане за закупените от “Валерий С&М Груп”АД стоки, върху цената на същите, се начислява наказателна лихва в размер 0,3% от стойността на конкретната поръчка за всеки просрочен ден, но в случай на просрочване над 30 дни се начислява наказателна лихва в размер 0,6% .


XII.УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


26.По изключение “Валерий С&М Груп”АД може, по своя преценка да изкупи обратно от купувача стоки, за които същият е направил всичко възможно с грижата на добър търговец, но не е успял да ги реализира на пазара, и ако стоката се намира в търговски вид, позволяващ следваща продажба, като изкупуването се извършва, съгласно подробен опис на стоките, съставен от представители на двете страни и на цена с 30% /тридесет на сто/ по-ниска от последната доставна цена за купувача.


XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


При наличие на форсмажорни обстоятелства, явяващи се пречка за изпълнение на поетите задължения, „Валерий С&М ГРУП”АД се освобождава от отговорност спрямо Купувача.


XIIII. ДОКУМЕНТИ


27.За сключване на договори за покупко-продажба и доставка с “Валерий С&М Груп” АД, Купувачите представят документ, удостоверяващ самоличността на лицето, което сключва договора, както и документ, удостоверяващ правосубектността на търговеца, който представляват, и наличието на представителна власт по отношение на търговеца.
28.”Валерий С&М Груп”АД си запазва правото да изисква от Купувачите допълнително документи и информация, в зависимост от изискванията на действащото законодателство.


XV.ДРУГИ


29.Недействителността на отделни разпоредби от настоящите Общи условия не влече недействителност на общите условия. В този случай страните ще уговорят при добра воля условията по недействителната разпоредба, а при невъзможност за постигане на съгласие същата ще бъде заменена по право от повелителните правила на закона.

Този сайт използва бисквитки(cockies).Ако желаете да научите повече тукПриемам